Ak chcete podporiť projekty a prácu autorov:

Milan Bubák

Spoločnosť Božieho Slova - Societas Verbi Divini

www.svd.sk

Mužská misionárska rehoľa - klerikálna spoločnosť pápežského práva, Rímskokatolícka cirkev. Ak by ste chceli pomôcť misionárom verbistom
v ich dielach, môžete poslať váš príspevok na číslo účtu, ktorý nájdete tu.

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

www.upc.uniba.sk

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti. Centrum je otvorené zvyčajne každý deň od pondelka do nedeľe. Môžete si tu posedieť v Libresse, uvariť si čaj, hrať spoločenské hry, ping-pong či kalčeto, modliť sa v kaplnke, môžete sa tu učiť a hlavne tu môžete spoznať mnoho skvelých ľudí.
Prispieť na podporu činnosti UPeCe môžete na číslo účtu, ktorý nájdete tu.

Daniel Pastirčák

Cirkev bratská v Bratislave

www.cbba.sk

Sme spoločenstvo ľudí, ktorých neuspokojuje povrch života. Vieme, že materiálny blahobyt, ani životný úspech nevylieči tragický rozpor medzi túžbou po živote a smrťou. Veríme, že nie je nič dôležitejšie ako uchovať si lásku a pravdu. V Ježišovi Kristovi sme objavili duchovný základ života. Máme viac otázok ako odpovedí. Tvoríme spoločenstvo na ceste. Spoločenstvo otvorenosti, kritického myslenia a odvážnych otázok. Prispieť na podporu môžete na číslo účtu, ktorý nájdete tu..

Podvečerné bohoslužby

www.cbba.sk/bohosluzby/nedelne-bohosluzby/podvecerne-bohosluzby

Podvečerné bohoslužby chcú tvoriť nový priestor. Priestor pre meditáciu, pre komunitu, pre tvorivý experiment, pre ekumenickú dimenziu kresťanskej viery. Podvečerné bohoslužby vám každú nedeľu ponúknu priestor na odovzdanie sa Božej prítomnosti. Ich meditatívny charakter kladie dôraz na zvnútornenie. K meditácii vás uvedú spevy piesní z ekumenickej komunity v Taizé, výklad Slova a minimalistická hudba. Ak chcete podporiť podvečerné bohoslužby, číslo účtu nájdete tu.