Milan Bubák

Milan Bubák (* 1956 v Dvorníkoch nad Váhom), vyštudoval teológiu v Bratislave, v roku 1980 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pôsobil ako kňaz v Komárne, Cíferi, Banskej Štiavnici a najdlhšie v Bratislave.

V roku 1988 už ako člen Spoločnosti Božieho Slova (SVD) odišiel do Ríma, kde ďalej študoval, podobne ako neskôr v Chicagu. V roku 1994 sa vrátil na Slovensko, bol správcom Kostola svätého Ladislava, odborným asistenom na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viceprovinciálom SVD.

Asi najviditeľnejšiu časť jeho pôsobenia predstavuje založenie Univerzitného pastoračného centra svätého Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave v roku 1997, v ktorom pôsobil vyše 10 rokov. Od leta 2007 žije a pracuje opäť v Ríme.