Ivana Noble

Ivana Noble (1966) po ukončení gymnázia pracovala jako vychovatelka neslyšících dětí, pak studovala češtinu a výtvarnou výchovu v Plzni. Během studia na Husově bohoslovecké fakultě získala stipendium na Ekumenickém institutu Světové rady církví v Bossey, dostudovala teologii v Praze a na londýnské Heythrop College. V roce 1991 přijala kněžské svěcení, působila jako farářka, zároveň pokračovala v studiu doktorátu u jezuitů v Londýně. V letech 1994 — 2000 spoluzakládala a působila jako ředitelka Institutu ekumenických studií v Praze. V roce 1999 na Londýnské univerzitě obhájila disertační práci. Roku 2005 se habilitovala na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. V letech 2006 — 2008 byla prezidentkou evropské organizace pro ekumenickou teologii Societas Oecumenica. V současné době přednáší teologii, angažuje se v mezinárodních organizacích a pracuje na projektu Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví, vypomáhá coby kněz a doprovází duchovní cvičení. Ve své knize Teologická interpretace kultury v postkomunistickém kontextu Noble spojuje svůj zájem o teologii, filosofii, spiritualitu a kulturu. Ve volném čase píše poezii a maluje.