Daniel Pastirčák

je básnik, prozaik, výtvarník a kazateľ. Vyštudoval reštaurovanie na Strednej umeleckej priemyselnej škole a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako kazateľ Cirkvi bratskej, kde pred rokom založil v Bratislave nový zbor „Kaplnka“. Svoje verše, prózy a eseje publikoval v popredných literárnych periodikách a vydal niekoľko úspešných kníh. V súčasnosti sa usiluje o prepájanie sakrálneho a profánneho sveta cez výtvarné prvky a súčasnú improvizovanú hudbu.

Josef Sýkora

vystudoval práva v Brně a teologii v USA. V rámci postgraduálního studia v britském Durhamu se věnuje otázce proč Bůh, tak jak je popsán ve Starém zákoně, upřednostňuje určité jednotlivce anebo skupiny lidí. S manželkou a dvěma syny žije v Bratislavě, kde pracuje jako kazatel Církve bratrské. Snaží se o zodpovědné a tvořivé vyjádření křesťanské víry v kontextu dnešního světa.